Fysiotherapie en Manuele therapie Van Hoof

Anderhalvelijnszorg: hoe gaat dat in de praktijk?

Op een feestpartij werd ik vorige week aangesproken door een kennis. Ze vertelde me al jaren last van haar nek te hebben. Fysiotherapie, Cesartherapie en medicatie hielpen maar tijdelijk. De orthopeed en neuroloog hebben foto’s en mri laten maken waarop slijtage te zien was. De medicatie die ze voorschreven hielp eveneens niet blijvend voor haar nekpijn. Daarom stuurde de huisarts haar naar de revalidatiearts.

Deze gaf aan dat het een chronische pijnklacht betrof, welke echter niet complex genoeg was voor een revalidatietraject bij haar in het centrum. “Ze adviseerden me om naar een gespecialiseerd anderhalfdelijnscentrum in Valkenswaard te gaan. Therapiecentrum Valkenswaard dus, bij ons. Natuurlijk was haar vraag wat wíj dan wel zouden kunnen betekenen voor haar chronische nekpijn.”

vergoedingen fysiotherapieAlvorens daar verder op in te gaan legde ik haar uit dat de anderhalvelijnszorg die we daar leveren betekent dat er multidisciplinair zorg verleend wordt voor chronische nek-, rug-, schouderklachten- zoals dat in een revalidatiecentrum gebeurd – maar voornamelijk met zorgverleners uit de eerste lijn (huisarts, fysiotherapeut, ergotherapeut, maatschappelijk werker, psycholoog enz.).

Ik vertelde haar dat bij patiënten met chronische pijn vaak -behalve de fysieke pijn- ook andere factoren een rol kunnen spelen. Zo kunnen bijvoorbeeld fysieke en mentale inspanningen op het werk en in privé niet goed afgestemd zijn op de mogelijkheden van haar nekklachten. Soms kan het ook zo zijn dat de blessure nagenoeg hersteld is en men tóch pijn blijft ervaren omdat het zenuwstelsel te gevoelig is afgesteld .
Om zo’n complexere situatie van chronische pijn effectief te behandelen zijn daarom vaak meerdere behandelaars nodig, die écht goed met elkaar samenwerken.
In haar geval zou dat bijvoorbeeld een combinatie kunnen zijn van een gespecialiseerde fysio-/ manueel therapeut, een ergotherapeut en een coach of psycholoog.

Na de uitleg gegeven te hebben, heeft ze meteen op maandag een afspraak gemaakt voor een brede intake die vooraf gaat aan de behandelingen.

Anderhalvelijnszorg is een niet officieel bestaande term, maar past in de zorgvernieuwing en innovatie welke volgens mij nodig is om effectieve en efficiënte zorg te verlenen aan patiënten die een multidisciplinaire aanpak nodig hebben en welke nog realiseerbaar is in de eerste lijn want er vallen momenteel nog veel te veel patiënten tussen wal en schip!

Hans van Hoof | Directeur Fysio- en Manuele Therapie Van Hoof