Fysiotherapie en Manuele therapie Van Hoof

Bedrijfsfysiotherapie

bedrijfsfysiotherapie

Bedrijfsfysiotherapie

Bedrijfsfysiotherapie is bedrijfgerelateerde fysiotherapie, uitgevoerd door fysiotherapeuten die na hun basisopleiding een specialisatie in de bedrijfsfysiotherapie hebben gevolgd. Bedrijfsfysiotherapie richt zich op de gezondheid van medewerkers en, mede daardoor, op organisaties als geheel. De bedrijfsfysiotherapeut werkt samen met werkgevers en werknemers, maar ook met arbo-organisaties, brancheverenigingen en verzekeraars.

Wanneer bedrijfsfysiotherapie?
De bedrijfsfysiotherapeut werkt zoveel mogelijk preventief. Hij onderzoekt het werk en de werkplek (werkplekonderzoek). De bedrijfsfysiotherapeut bestudeert het (psycho)motorisch gedrag van werknemers, in het bijzonder hun bewegingssysteem. Als er redenen zijn om verbeteringen aan te brengen in werk of werkplek, zal hij die voorstellen aan de werkgever. Vaak wordt hij ook betrokken bij het ontwerpen van werkplekken.

De bedrijfsfysiotherapeut stelt diagnoses en registreert aandoeningen aan het bewegingssysteem in relatie tot arbeid. Dit kunnen onder meer rugklachten, RSI/Cans, nekklachten of hoofdpijn zijn. De bedrijfsfysiotherapeut ondersteunt zowel de werkgever als de werknemer bij herintreding in het arbeidsproces. Hij begeleidt werknemers bij (vervroegde) herintreding als de klacht heeft geleid tot onherstelbare schade aan het bewegingssysteem.

Bedrijvenspreekuur

Speciaal voor bedrijven heeft Fysio van Hoof het bedrijvenspreekuur geïntroduceerd. Klikt u hier voor meer informatie.

Meer informatie over bedrijfsfysiotherapie vindt u op www.q-axis.nl