Fysiotherapie en Manuele therapie Van Hoof

Bedrijvenspreekuur

Bedrijvenspreekuur bij Fysio van Hoof

Fysio van Hoof biedt vanaf heden voor aangesloten bedrijven het bedrijvenspreekuur aan.

Dit houdt in dat bedrijven medewerkers gratis een korte screening kunnen laten doen met als doel te inventariseren of de medewerker door kan gaan met zijn/haar werkzaamheden óf dat die ergens speciaal rekening mee moet houden.

Doel van een samenwerking

Het doel van de samenwerking is te komen tot (of behouden van) optimale en duurzame fysieke inzetbaarheid van werknemer binnen uw bedrijf. Dit wordt bereikt door planmatig en gestructureerde processen waarbij onze experts in arbocuratie ( = kennis en vaardigheden in zowel zorg als arbo) de juiste (snel)diagnostiek en eventuele behandelingen kunnen uitvoeren en/of adviseren. De positionering is vóór of loopt parallel met de arbodienst.

Aanleiding

De wens van bedrijven om in vroeg stadium dreigend verzuim of minder functioneren in het werk tegen te gaan zonder extra kosten voor werkgever.

Fysio Van Hoof wil graag de onderscheidende expertise inzetten en verder uitbouwen. Zie de website Q-axis Gezondheid en Werk voor meer informatie over bedrijfsfysiotherapie.

Overige betrokken partijen

 • De arbodienst: deze behoudt haar rol en kan via Fysio Van Hoof voorinformatie ontvangen.
 • De arbodienst kan gebruik maken van Fysio Van Hoof als arbeidsreïntegratiebedrijf én als zorgverlener.
 • Van Hoof heeft zeer korte lijnen met alle huisartsen en medisch specialisten in omgeving.
 • Mits gewenst zijn ook andere partijen in te schakelen.

Wat biedt een samenwerking?

 • Gratis bedrijvenspreekuur op een vast moment in de week.
 • Gratis sneldiagnostiek op dezelfde dag mits aangemeld vóór 12.00 uur.
 • Locatie: Escudohof 2 5551 DD Dommelen.
 • Tel: 040-2043756. E: info@fysiovanhoof.nl of info@q-axis.nl
 • Educatie & preventie: afhankelijk wat arbodienst wel/niet al doet.
 • Werkplekanalyse en training op de werkplek. Afhankelijk wat arbodienst wel/niet in overeenkomst heeft opgenomen.
 • Helpende partij voor de arbodienst.
 • Lezingen/preventieavond evt. i.s.m. arbodienst of gastspreker.
 • Meedenken in alles wat met (para)medische begeleiding te maken heeft.

Kosten voor het bedrijvenspreekuur

 • Bedrijvenspreekuur is gratis!
 • Eventuele vervolgbehandelingen worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar mits de werknemer (voldoende) aanvullend verzekerd is. NB. Alle kinderen in Nederland (<18 jaar) hebben ook zónder aanvullende verzekering tot heden recht op fysiotherapie.

Neem voor meer informatie of als u interesse heeft in een samenwerking contact met ons op via info@fysiovanhoof.nl of bel 040 – 2043756.