Fysiotherapie en Manuele therapie Van Hoof

Beweegmodule

BEWEGEN OP MAAT, GAAT U DE UITDAGING AAN?

Beweegmodules Fysiotherapie Van Hoof

  • Heeft u moeite om regelmatig te bewegen?
  • Bent u gemotiveerd om meer te gaan bewegen?
  • Heeft u een van onderstaande chronische aandoeningen?

Dan bent u de geschikte persoon voor het volgen van een beweegmodule!

Bewegen met een chronische aandoening

Hebt u een chronische aandoening zoals:

Heeft u moeite om een actieve leefstijl op te pakken en te onderhouden als gevolg van een chronische aandoening of bijvoorbeeld na revalidatie van een oncologische behandeling?

Juist voor u kan lichamelijke activiteit veel winst opleveren.

Bewegen op maat

De fysiotherapeut kan voor u een beweegprogramma opstellen dat is afgestemd op uw persoonlijke situatie en wensen. Het beweegprogramma is in klein groepsverband, vaak met mensen met een vergelijkbare aandoening of conditie. In deze groep kunt u elkaar steunen, stimuleren en ervaringen uitwisselen. Gezamenlijk werkt u aan het ontwikkelen van een actieve leefstijl met als doel dat u die uiteindelijk zelfstandig kunt handhaven door bijvoorbeeld door te stromen naar de reguliere fitness bij Fysio- en Manuele Therapie Van Hoof of een sport of beweegactiviteit bij u in de buurt.

Aan de slag met een beweegprogramma

Voordat u start in een beweegprogramma stelt de fysiotherapeut u vragen en onderzoekt uw lichamelijk. Met deze gegevens bepaalt de fysiotherapeut samen met u waar u tijdens het beweegprogramma vooral aan zal werken. Hiervoor worden behandeldoelen opgesteld. Voor elk behandeldoel wordt een passende behandelmethode gekozen, afgestemd op uw persoonlijke situatie. Er wordt in het programma onder andere gebruik gemaakt van oefeningen gericht op de algehele fitheid/conditie en uithoudingsvermogen. De nadruk ligt op hoe u lichamelijke activiteiten in uw dagelijks leven in kunt passen.

Het programma heeft een duur van 12 weken. Tijdens deze 12 weken sport u tweemaal per week en wordt u tussentijds regelmatig getest om uw trainingsresultaten in kaart te brengen. Aan het einde van het programma volgt een afrondend gesprek samen met de fysiotherapeut.

Vergoeding

Bij uw zorgverzekeraar kunt u informatie krijgen over de vergoedingen voor deelname aan de beweegmodule en behandelingen door een fysiotherapeut. Ook op de site www.defysiotherapeut.com vindt u er informatie over.

Vragen?

Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op via info@fysiovanhoof.nl of via praktijk Fysio- en Manuele Therapie Van Hoof Telefoonnummer: 040 – 2043756