Fysiotherapie en Manuele therapie Van Hoof

Visie en missie

Fysiotherapie en Manuele Therapie Van Hoof

Missie:

Fysio- en Manuele therapie Van Hoof wil haar cliënten excellente zorg bieden. Hierbij zijn samenwerking, professionaliteit, vertrouwen, prettige sfeer en transparantie de sleutelwoorden.

Visie:

excellent-klein
Dit is ambitieus en daarom zetten wij hoog in. Excellente zorg, voor iedere klacht een specialist.