Fysiotherapie en Manuele therapie Van Hoof

Ouder en Fit

Ouder en Fit

Ouder en Fit

Ouder en Fit is een specifiek trainingsprogramma voor de “oudere” die in een homogene groep een actieve leefstijl wil onderhouden of weer oppakken. Voor hen die na een periode van minder actief zijn bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, klachten of de winterperiode begeleiding nodig hebben om de draad weer op te pakken.

Er wordt een speciaal trainingsplan opgesteld dat op maat gemaakt wordt en zo precies past bij de doelstellingen die u wilt behalen. We willen graag inzicht hebben in eventuele beperkingen in uw dagelijks leven zoals bijvoorbeeld traplopen of opstaan uit een stoel. Ook valpreventie kan een onderdeel van het programma zijn. Er wordt op vaste momenten geëvalueerd en aan de hand daarvan vervolgstappen doorgesproken en gepland. Bij Excellent Ouder en Fit denken wij actief met u mee. Wij zorgen voor de stimulans en de deskundigheid.

Indeling abonnement
2x per week
Optie: Begeleiding in gezond eten met diëtiste.

Zie hier de prijslijst voor Excellent Fit.

Trainingsaspecten
Specifieke training gericht op zelfredzaamheid en eventueel valpreventie. Ook gaat er veel aandacht uit naar sociaal-emotionele aspecten.