Fysiotherapie en Manuele therapie Van Hoof

Chronische pijn

Fysiotherapie bij Chronische pijn

Fysiotherapie bij chronische pijn

Meer dan 2 miljoen volwassen Nederlanders hebben last van chronische pijn. Het is naast diabetes mellitus, chronisch hartfalen en COPD een van de meest voorkomende chronische aandoeningen.

Volgens de definitie is pijn een onplezierige, sensorische en emotionele gewaarwording. Deze wordt geassocieerd met actuele of mogelijke weefselbeschadiging. Pijn is subjectief, ieder individu leert het woord pijn te gebruiken op basis van ervaringen met weefselschade.

Het sterke van deze definitie is dat het pijn niet alleen beschrijft als een symptoom maar veelmeer als een individuele beleving. Deze onplezierige en zeer persoonlijke ervaring die vanuit het menselijk brein ontstaat door activering van een netwerk van neuronen, verspreid over verschillende hersengebieden. Hoe dat netwerk er precies uitziet, verschilt per persoon en is even uniek als een vingerafdruk of handtekening.

Chronische pijn is een pijn die langer duurt dan de verwachte tijd voor herstel na beschadiging of ziekte (vaak wordt als tijd langer dan 3 maanden gehanteerd). Chronische pijn kent vele oorzaken, bijvoorbeeld pijn bij artrose of pijn bij een beschadiging van het zenuwstelsel zoals bij een post-herpetische neuralgie.

Belangrijk is te beseffen dat pijn in de basis een beschermende functie heeft. Pijn waarschuwt bij dreigende beschadiging en wanneer er sprake is van weefselschade zal pijn ervoor zorgen dat het aangedane lichaamsdeel ontzien wordt, zodat het kan genezen.

Het pijnsysteem is niet een eenvoudig doorgeefluik maar veel meer een zelfdenkend systeem dat afhankelijk van de omstandigheden zelfstandig besluit signalen sterker, gelijk of zwakker door te geven. De mate waarin iets pijn doet, hangt af van de interpretatie die eraan gegeven wordt. Pijn wordt niet bepaald door de mate waarin de lichaamsweefsels daadwerkelijk gevaar lopen, maar door het gevaar dat deze volgens de hersenen lopen. We moeten hierbij echter twee cruciale feiten in gedachten houden:

  1. Deze betekenis of interpretatie door het brein vindt plaats buiten de bewuste gedachtevorming.
  2. Alles, maar dan ook alles, dat volgens het brein relevant kan zijn voor de inschatting van het gevaar voor de lichaamsweefsels, kan pijn beïnvloeden. Dit is niet zomaar een theorie, maar één die onderbouwd wordt door een groot aantal wetenschappelijke experimenten en ontelbare persoonlijke ervaringen en anekdotes.

Tot vijftig jaar geleden werd pijn gezien als hetzelfde als weefselschade. Deze theorie klopt niet en is ook niet meer houdbaar. Er zijn nu nieuwe inzichten, waarbij duidelijk is geworden dat het brein eigenlijk vreselijk slim is en ongelofelijk complex is. Wanneer we een prikkel van buitenaf krijgen beslissen onze hersenen of deze prikkel een bedreiging vormt. Wanneer dit zo is zullen we pijn voelen.

In een aantal gevallen is ons systeem overgevoelig geworden. Onze hersenen kunnen dan een normale prikkel of beweging toch als bedreigend ervaren, waardoor er pijn wordt gevoeld, zonder dat er sprake is van weefselschade. Dit wordt het sensitisatiefenomeen genoemd.

Kortom, pijn is een complex fenomeen dat met inzicht en zorg dient te worden benaderd.

Behandeling Chronische Pijn door Fysiotherapie

Allereerst zal behandeling gericht zijn op de oorzaak van de pijnklachten. Wanneer de oorzaak wordt weg genomen is het aannemelijk dat de pijn verdwijnt, omdat de waarschuwingsfunctie niet langer nodig is.

Wanneer dit onvoldoende is kan nodig zijn de pijn zelf te behandelen. Hiervoor zijn er meerdere mogelijkheden die ook in combinatie kunnen worden toegepast:

  • Medicatie
  • Fysiotherapie
  • Cognitieve gedragstherapie
  • behandelingen zoals zenuwblokkades of ruggemergstimulatie

De persoon met de pijnklachten staat centraal binnen de behandeling. Naast goede uitleg over een eventuele oorzaak van de pijn is uitleg over de wijze waarop het pijnsysteem werkt en hoe pijn ervaren wordt essentieel. De pijn begrijpen vormt een belangrijk deel van de behandeling. Op een eenvoudige wijze wordt de complexiteit van het pijnsysteem uitgelegd en worden middelen aangereikt hoe die persoon zelf met zijn pijn en pijnbeleving aan de slag kan gaan.

Pijnbehandeling vraagt zorg door mensen die hiervoor goed zijn opgeleid.

Binnen de Praktijk Voor Fysio-/ en Manuele Therapie Van Hoof werken een aantal fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in het begeleiden van mensen bij wie de pijn een belangrijke rol vormt. Deze fysiotherapeuten hebben specifieke scholing gevolgd, hebben al jaren ervaring en daarnaast is er met de praktijk een intensieve samenwerking met vele artsen waaronder ook de pijnartsen.

Wilt u meer informatie? Neemt u dan gerust contact met ons op. Vermeld u s.v.p. bij het maken van een afspraak dat het gaat om chronische pijn, dan zorgen wij dat de juiste specialist contact met u opneemt.

Hieronder vindt u een aantal links en video’s met informatie over pijn:

Begrijp de Pijn

De Pijn begrijpen