Fysiotherapie en Manuele therapie Van Hoof

Fysiotherapie bij knieklachten

Fysiotherapie bij knieklachten

Knieklachten

Fysiotherapie bij artrose
Symptomen:
Artrose is een pijnlijke, soms invaliderende aandoening. Kenmerkend voor artrose is een langzaam en wisselend toenemend verlies van gewrichtskraakbeen met daarbij een toegenomen groei van bot. Artrose gaat vaak gepaard met kapsel- en gewrichtsontsteking. Artrose is een langzaam progressieve aandoening. Men ervaart bijvoorbeeld pijn, (start)stijfheid en op den duur functieverlies.

Behandeling:
Artrose is een aandoening waarvan de complicaties vaak (deels) voorkomen of behandeld kunnen worden. Fysiotherapie of manuele therapie en véél bewegen met weinig kracht en/of piekbelastingen maakt een operatie bij artrose vaak onnodig. Mocht een operatie toch noodzakelijk blijken, dan is in de nabehandeling en tijdens de revalidatie fysiotherapie of manuele therapie opnieuw essentieel.

Fysiotherapie bij meniscusklachten
Symptomen:
Knieklachten worden vaak veroorzaakt door een aandoening aan de meniscus. Meniscusklachten komen zeer veel voor. De meest voorkomende klacht bij het scheuren van de meniscus is pijn.

Behandeling:
In eerste instantie wordt bij een gescheurde meniscus de pijn en de zwelling van de knie bestreden. Daarna wordt veelal getracht de meniscus terug te plaatsen mbv fysio- of manuele therapie. Als de symptomen blijven volgt meestal een consult orthopedie en is mogelijk een operatie nodig. Daarna is fysiotherapie nodig om te revalideren.

Fysiotherapie bij kruisbandletsel of kniebandletsel (voorste kruisband – achterste kruisband – binnenband – buitenband)
Symptomen:
Kruisband- en kniebandletsel komt veel voor. Vooral in de sport scheuren vaak de voorste kruisband en binnenste knieband af. De knie zwelt meestal dírect op. Kniebandletsel of kruisbandletsel is zeer pijnlijk.

Behandeling:
Bij kniebandletsel of kruisbandletsel zijn in eerste instantie rust, ijs, drukverband en evt. medicatie gebruikelijk. Afhankelijk van de ernst kan fysiotherapie bij kruisbandletsel en bij kniebandletsel ingezet worden of er moet een orthopedisch chirurg geraadpleegd worden. Voorste- en achterste kruisbanden kunnen hersteld of vervangen worden. Ook binnen- en buiten kniebanden kunnen gehecht worden.

De revalidatie vergt meestal veel en langdurige fysiotherapie.
Onze (sport)fysiotherapeuten zijn gespecialiseerd in fysiotherapie bij knieband- en kruisband letsel en werken nauw samen met orthopedisch chirurgen en landelijke netwerken voor knierevalidatie.

Fysiotherapie bij overige klachten aan de knie
Uiteraard zijn er tal van andere pijnklachten aan de knie waarbij (fysio)therapie uitkomst kan bieden. Neemt u hiervoor gerust contact met ons op.