Fysiotherapie en Manuele therapie Van Hoof

Fysiotherapie bij long- en hartrevalidatie

Fysiotherapie bij hart- en longklachten

Fysiotherapie bij long- en hartrevalidatie

Fysiotherapie bij pijn in romp en borstkas en hart-longrevalidatie
Door slagaderverkalking of atherosclerose kunnen de kransslagaders nauwer worden of verstopt raken. Dit veroorzaakt klachten als ‘pijn op de borst’ die in rust weer afnemen (=angina pectoris).
Een plotselinge afsluiting van (een deel van) de kransslagaders leidt tot een hartinfarct. De schade die een hartinfarct aan het hart veroorzaakt hoeft geen beperkingen op te leveren, mits het hart goed getraind wordt. Andere voorkomende hartaandoeningen zijn bijvoorbeeld hartklepaandoeningen, ritme- en geleidingsstoornissen en hartfalen.
Hartpatiënten kunnen bij bovenstaande aandoeningen baat hebben bij behandeling bij de fysiotherapeut.

Fysiotherapie bij hartrevalidatie en angina pectoris
De grootste groep patiënten die voor hartrevalidatie naar een fysiotherapeut komt, bestaat uit mensen met angina pectoris klachten en/of mensen die een hartinfarct hebben meegemaakt en/of waarbij medische ingrepen hebben plaatsgevonden zoals by-pass (omleidingsoperatie van de kransslagader), dottering en/of stentplaatsing (beide om de kransslagadervernauwing op te heffen).
Doelstellingen van fysiotherapie bij hartrevalidatie zijn: sterker maken van de hartspier, aanmaak zijtakjes van kransslagaders die de hartdoorbloeding verbeteren, opbouwen van algehele conditie, herwinnen van vertrouwen in het lichaam en het kunnen hervatten van de dagelijkse activiteiten in en rondom het huis, fietsen, wandelen en uitvoeren van hobby’s. Deze doelen worden gerealiseerd d.m.v. trainen met cardio-apparatuur (zoals loopband, hometrainer en crosstrainer), functionele trainingsvormen en krachtoefeningen van de grote spiergroepen.

Fysiotherapie bij COPD
COPD of Chronic Obstructive Pulmonary Disease is een chronische (niet te genezen) obstructie van de luchtwegen. COPD staat voor een tweetal luchtwegaandoeningen die ook gecombineerd kunnen voorkomen. COPD is een progressieve en ongeneeslijke ziekte. Dit leidt tot beperkingen en handicaps. De belangrijkste beperkingen zijn kortademigheid, hoesten, opgeven van slijm en vermoeidheid. De conditie van de patiënt gaat achteruit. Hierdoor ontstaat dikwijls een neerwaartse spiraal. Uit angst voor kortademigheid gaan mensen bewegen vermijden. Hierdoor verslechtert de conditie nog verder, waardoor meer benauwdheid ontstaat.
De fysiotherapeut richt zich bij COPD-patiënten op luchtwegobstructie, disfunctioneren van het adembewegingsapparaat en verminderde fysieke (lichamelijke) belastbaarheid. De luchtwegobstructie wordt verminderd door het aanleren van huff- en hoesttechnieken die het slijm omhoog brengen. De meeste COPD patiënten hoesten veel zonder het juiste effect. Door de mensen efficiënt te leren hoesten en huffen, kunnen de luchtwegen beter geleegd worden.

Fysiotherapie bij overige pijnklachten aan romp en borstkas
Ook bij diverse andere pijnklachten in de romp en borstkas kan (fysio)therapie uitkomst bieden. Neemt u hiervoor gerust contact op met onze praktijk.