Fysiotherapie en Manuele therapie Van Hoof

Frozen shoulder

frozen shoulder

Bij een frozen shoulder ook wel capsulitis adhaesiva (letterlijk: bevroren schouder) genoemd is het kapsel ontstoken geraakt en verkort. Hierdoor raakt de bewegingsmogelijkheid van het schoudergewricht sterk verminderd doordat het gewrichtskapsel minder rekbaar is.

De frozen shoulder komt het meest voor bij patiënten tussen de 40 en 60 jaar en vaker bij vrouwen. Patienten met diabetes mellitus (suikerziekte) hebben meer kans op een frozen shoulder.

Primaire en secundaire frozen shoulder

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een primaire en een secundaire frozen shoulder.

Een secundaire frozen shoulder is het gevolg van een voorval, bijvoorbeeld na immobilisatie, een schouderoperatie of een trauma (bijv. een val). In de meeste gevallen is de oorzaak van een ‘frozen shoulder’ niet duidelijk, dan spreekt men van een primaire frozen shoulder.

Beloop van een frozen schoulder:

De frozen schoulder verloopt in de meeste gevallen volgens een drietal fases.

Het begint vaak met de ‘freezing fase’ (een bevriezende fase). Hierbij staat met name de pijn op de voorgrond en is de schouder nog niet beperkt in beweeglijkheid.

Pas daarna treedt de bewegingsbeperking op de voorgrond die ook gepaard kan gaan met veel pijn. De pijn zal in deze fase echter langzaam naar de achtergrond verdwijnen. Hierbij spreekt men over de frozen fase (de bevroren fase).

In het derde en laatste stadium; thawing fase  (ontdooiende fase) nemen de pijn en de bewegingsbeperking weer af. De klachten houden gemiddeld zo’n één tot anderhalf jaar aan. In sommige gevallen kunnen blijvende lichte bewegingsbeperkingen ontstaan.

Wat zijn de belangrijkste fysio-/ manueeltherapeutische behandelmogelijkheden:

De taak van de fysiotherapeut is afhankelijk van de fase. In de eerste fase is de taak van de fysiotherapeut vrij beperkt.  Hierin is het met name belangrijk om de juiste diagnose te stellen en andere diagnoses uit te sluiten. Daarnaast is met name de informatie belangrijk. Vanwege de heftige pijn heeft behandeling aan de schouder in deze fase weinig meerwaarde. Belangrijk is het om het beloop goed uit te leggen: wat staat de patiënt te wachten en waar moet hij/zij rekening mee houden. Soms kan een ontstekingsremmend middel via injectie in deze fase helpen, of pijnbestrijding.

Op moment dat pijn niet echt meer op de voorgrond staat, komt de fysiotherapeut in actie. Dit kan gebeuren met zowel actieve bewegingstherapie als passieve (rek)technieken om de beweeglijkheid van het gewrichtskapsel te verbeteren. Ondanks intensieve (mobiliserende) technieken om de schouder weer beter te laten bewegen is de fysiotherapeut gebonden aan het beloop dat bij de frozen shoulder hoort.

Fysiotherapie bij overige klachten aan uw schouder
Uiteraard zijn er tal van andere pijnklachten in de schouder waarbij (fysio)therapie uitkomst kan bieden. Neemt u hiervoor gerust contact op met de praktijk.

Fysio van Hoof is lid van Schoudernetwerk ZuidOostNederland (SNZON). Bekijk hier de folder.