Fysiotherapie en Manuele therapie Van Hoof

Inklemming (impingement/SAPS)

Fysiotherapie bij dwarslaesie

De meeste recente onderzoeken geven aan dat een afwijking in de ruimte onder het schouderdak (gevormd door het gedeelte van schouderblad en sleutelbeen) veruit de meest voorkomende oorzaak (80%) is van schouderklachten. Het jaarlijks voorkomen van schouderpijn bij de Nederlandse bevolking is 31%.

Klachten van de schouder die in deze ruimte ontstaan worden ook wel impingementklachten of SAPS (sub-acromiaal pijn syndroom) genoemd, wat betekent dat er sprake is van inklemming van een of meerdere structuren (pezen,slijmbeurs) in die ruimte. Dit kan pijnklachten geven in de schouder maar het kan ook een bewegingsbeperking geven bij het bewegen van de schouder.

De oorzaken van een inklemming in de schouder kunnen verschillen. De fysiotherapeut en/of de orthopeed zal proberen inzicht te krijgen in de mogelijke oorzaak en daar de behandeling op afstemmen. Er wordt een onderscheid gemaakt in een primaire inklemming en een secundaire inklemming. De pezen en spieren kunnen voor problemen zorgen doordat de kwaliteit van de pees door de leeftijd af is genomen en bijvoorbeeld is geïrriteerd. Er kan ook sprake zijn van een afwijking doordat de vorm van het schouderdak is veranderd en er ruimte gebrek is ontstaan. Er zijn naast deze voorbeelden nog meer oorzaken voor een inklemmingsklacht in de schouder.

Wat zijn de belangrijkste fysio-/ manueeltherapeutische behandelmogelijkheden:

Bij therapie:

  • Bepaalde spiergroepen ontspannen , rekken en andere  juist versterken.
  • Het soepel maken van gewrichten ( ribben, nek- en  borstwervels, sleutelbeengewricht  schoudergewricht en schouderblad).
  • Instructies geven aan de patiënt hoe de schouder het best kan worden gebruikt en getraind.
  • Houdingscorrecties (door een slechte houding kun je zelf de ruimte in het schouderdak klein maken!).
  • Adviezen hoe de schouder te gebruiken in alledaagse activiteiten en werk/sport.
  • Uitvoeren van een trainingsprogramma