Fysiotherapie en Manuele therapie Van Hoof

Lage rugpijn en fysiotherapie

Wanneer men contact opneemt met een fysiotherapeut in verband met lage rugpijn zal de fysiotherapeut starten met een vraaggesprek en aanvullende vragenlijsten. Zoals jullie gisteren hebben kunnen lezen zijn er bijvoorbeeld vragenlijsten ontwikkeld voor artsen en fysiotherapeuten welke de prognose van de rugpijn voorspeld. Aan het eind van het vraaggesprek zal de fysiotherapeut een lichamelijk onderzoek verrichten. Na dit onderzoek komt de fysiotherapeut met zijn of haar conclusie en stelt samen met de patiënt een behandelplan op afgestemd op zijn of haar doelstellingen en mogelijkheden.

Ondanks dat het merendeel van lage rugpijn niet door een specifieke structuur ontstaat maar a- specifiek is wil dit niet zeggen dat er factoren zijn welke aangepakt kunnen worden.

Advies en informatie verstrekking is in de acute fase van lage rugpijn een essentieel onderdeel. Zoals we eerder hebben beschreven zijn er een hoop factoren welke het herstel gunstig maar ook ongunstig kunnen beïnvloeden. Deze worden besproken en er wordt naar opties gezocht om aan deze voorwaarden voor herstel te voldoen.

Oefentherapie is een belangrijk onderdeel als het gaat om fysiotherapie en lage rugpijn. Er zijn verschillende vormen van oefentherapie. Zo is er oefentherapie welke zich richt op lenigheid, kracht, stabiliteit van de rug of gericht op het optimaliseren van de juiste houding.

Manuele verrichtingen kunnen ook een onderdeel zijn van het behandelplan om de lage rugpijn te behandelen.

In het vak fysiotherapie zijn er verschillende specialisaties. Een specialisatie welke zich richt op gewrichten en in het bijzonder de wervelkolom is de manueeltherapeut deze verbijzondering beschikt over extra kennis en vaardigheden beschikt als het om lage rugpijn gaat.

Naast het behandelen van a- specifieke lage rugpijn kan de fysiotherapeut in ook hulp bieden bij specifieke rugklachten. Bijvoorbeeld voor of na een hernia operatie.

Fysio- en Manuele therapie van hoof is lid van Fysiotopics. Dit is een netwerk van PLUS-praktijken in Nederland. Vanuit dit netwerk zijn er speciale zorgplannen welke zijn opgesteld aan de hand van de meest recente inzichten als het gaat om diagnostiek en behandeling van lage rugpijn.