Fysiotherapie en Manuele therapie Van Hoof

Medical Taping

Medical Taping

Medical taping

De achterliggende gedachte bij Medical Taping is dat spieren niet alleen nodig zijn voor beweging maar ook bepalend zijn voor bijvoorbeeld de bloed- en lymfecirculatie en de lichaamstemperatuur. Als spieren niet goed functioneren, kan dat dus een scala van klachten en aandoeningen geven.

Voortbouwend op deze gedachte zijn er diverse elastische tapesoorten ontwikkeld die de spieren in hun functie kunnen ondersteunen, zonder daarbij de beweging te beperken. Door aangedane spieren op deze manier te behandelen, wordt het lichaamseigen herstel proces geactiveerd. Tijdens de ontwikkeling van medical taping bleek het toepassingsgebied veel ruimer te zijn dan het behandelen van spieren.

Zo wordt medical taping in de vorm van lymftaping veel toegepast als onderdeel van de oedeemtherapie om vermindering van vochtophoping te stimuleren.

Meer informatie over Mecical Taping vindt u op www.fysiotape.nl.