Fysiotherapie en Manuele therapie Van Hoof

Neurorevalidatie

neurorevalidatie

Binnen Fysiotherapie Van Hoof is een aantal fysiotherapeuten gespecialiseerd in het behandelen van mensen met neurologische aandoeningen. Zij werken samen in het cluster neurorevalidatie.

Binnen deze groep wordt kennis en ervaring gedeeld en worden plannen gemaakt. Om de fysiotherapeutische zorg voor mensen die gevolgen ondervinden van hersenletsel optimaal te houden.

De fysiotherapie is onder andere gericht op neurorevalidatie bij mensen met problemen ten gevolge van een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).

Oorzaken van een NAH kunnen zijn:

De kinderfysiotherapeuten die werkzaam zijn bij Fysiotherapie van Hoof behandelen ook kinderen met neurologische problemen.