Fysiotherapie en Manuele therapie Van Hoof

Fysiotherapie bij CVA / beroerte

Fysiotherapie bij CVA / beroerte

CVA,  Cerebro Vasculair Accident, betekent ‘ongeluk in de bloedvaten van de hersenen’. Dit kan een herseninfarct ( 80%) of een hersenbloeding (20%) zijn.

De gevolgen van een CVA kunnen o.a zijn

  • Verlammingsverschijnselen
  • Gevoelsstoornissen
  • Spraakproblemen ( afasie, dysartrie)
  • Problemen met zien ( visusstoornissen)
  • Problemen met handelen ( apraxie)
  • Verminderde aandacht voor aangedane zijde
  • Veranderingen in gedrag en persoonlijkheid

Wanneer direct na het optreden van een CVA medische zorg wordt verleend zijn de kansen op herstel het meest gunstig.

Drukwerk

Het herstel na een CVA verloopt niet in een rechte lijn. In de eerste dagen tot maanden vindt verreweg het meeste herstel plaats. Geleidelijk neemt het tempo van de verbetering meer en meer af.

In het beloop worden vier fasen onderscheiden die in elkaar overlopen en niet scherp zijn afgebakend:

Acute fase : duur 0 tot 24 uur.
In deze fase vindt medische diagnostiek en zorg plaats.
Het doel is het voorkomen van verdergaande schade aan de hersenen en het voorkomen van complicaties door het CVA
Er wordt gestreefd naar vroege activering en therapie.

Vroege revalidatiefase: duur 24 uur tot en met 3 maanden.
Deze fase wordt gekenmerkt door revalidatie, gericht op het terug krijgen van functie en, indien dit niet mogelijk is, op het aanleren van compensatiestrategieën, zodat beperkingen in het dagelijks leven worden voorkomen of verminderd.
Zo nodig wordt er aandacht besteed aan aanpassingen in de omgeving of zorgverlening aan huis.

Late revalidatiefase: duur drie tot zes maanden.
Deze fase is een vervolg op de vroege revalidatiefase, waarin de nadruk ligt op het voorkomen of verminderen van beperkingen in activiteiten en het sociaal maatschappelijk functioneren. Zo nodig wordt aandacht besteed aan aanpassingen in de omgeving of zorgverlening aan huis.

Revalidatie in de chronische fase: duur langer zes maanden.
Wanneer er zes maanden na het CVA nog verbeteringen mogelijk zijn zullen de therapeutische doelen hier op gericht zijn.

Wanneer er achteruitgang dreigt zal het doel van de therapie zijn dit zoveel mogelijk te voorkomen. Ook is de therapie gericht op het leren omgaan met beperkingen en het verbeteren of behouden van de fysieke fitheid.

In de chronische fase wordt ondersteuning geboden op het gebied van het verwerkingsproces en het sociale en maatschappelijk functioneren. Voor mensen die deelnemen aan het arbeidsproces wordt er begeleiding geboden op het gebied van re-integratie.

De behandeling is eindig. Ze wordt afgesloten indien de behandeldoelen zijn gerealiseerd of indien de fysiotherapeut van mening is dat fysiotherapie geen toegevoegde waarde meer heeft, dan wel inschat dat de patiënt de doelstellingen zelfstandig kan bereiken zonder fysiotherapeutische begeleiding.

Wanneer de therapeutische doelen zijn bereikt, kan iemand die een CVA heeft doorgemaakt verder blijven oefenen / sporten middels medische fitness.

Deze wordt aangeboden in de vorm van “excellent fit neurologie” een setting die is afgestemd op de behoeften van de deelnemers. Er wordt geoefend in een kleine groep in een prikkelarme omgeving onder begeleiding van fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in neurologie.

Samenwerking

Binnen de zorg voor mensen die een CVA hebben gehad werken zorgverleners met elkaar samen binnen een interdisciplinaire team.

Er vindt afstemming plaats tussen de volgende zorgverleners:

Revalidatiearts – neuroloog / verpleegkundige met specialisatie neurologie – huisarts – thuiszorg – fysiotherapeut – ergotherapeut – logopedist – (neuro)psycholoog – diëtist – podotherapeut ( indien nodig)

De fysiotherapeuten gespecialiseerd in neurologie zijn aangesloten bij regionale en landelijke netwerken. Op het gebied van fysiotherapie voor mensen met een CVA zijn de therapeuten van Fysiotherapie Van Hoof aangesloten bij www.nahfysionetzob.nl.