Fysiotherapie en Manuele therapie Van Hoof

Fysiotherapie bij Multiple Sclerose (MS)

Fysiotherapie bij Multiple Sclerose (MS)

Multiple Sclerose (MS) is een ziekte waarbij ontstekingen ontstaan in het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg). De isolatielaag rondom de zenuwen wordt aangetast. Hierdoor kan het centrale zenuwstelsel bepaalde signalen niet goed meer verwerken. Mensen met MS kunnen hierdoor diverse ‘uitvalsverschijnselen’ krijgen: van krachtsverlies, blindheid en extreme moeheid tot geheugenproblemen.

MS is niet te genezen, maar medicatie kan het verloop van de ziekte vertragen of stabiliseren. Goede zorg en begeleiding zijn erg belangrijk voor het inpassen van de ziekte in het dagelijks leven.

MS is immers een ingrijpende aandoening, niet alleen voor de persoon zelf maar ook voor de omgeving. Naast lichamelijke klachten brengt de diagnose MS ook veel onzekerheid met zich mee. Het verloop van de ziekte is namelijk onvoorspelbaar.

Binnen Fysiotherapie Van Hoof zijn een aantal fysiotherapeuten gespecialiseerd in het behandelen van mensen met MS. Zij zijn aangesloten bij het landelijk netwerk MS Zorg Nederland.

MS Zorg Nederland is een netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van mensen met multiple sclerose en hun naasten. In dit netwerk participeren onder andere verpleegkundigen, neurologen, revalidatieartsen, specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, oefentherapeuten en psychologen.

Vanuit dit landelijk netwerk vormen de behandelaars netwerkgroepen in hun eigen regio om kennis en ervaring te delen en ze werken met elkaar samen om de zorg voor mensen met MS zo goed mogelijk te laten verlopen.

www.mszorgnederland.nl/over-het-ms-centrum/