Fysiotherapie en Manuele therapie Van Hoof

Fysiotherapie bij NAH (niet aangeboren hersenletsel)

neurorevalidatie

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Eerstelijns NAH fysiotherapeutische zorg is specialistische zorg voor mensen met Niet- Aangeboren Hersenletsel, waarbij rekening wordt gehouden met mogelijk cognitieve beperkingen. De zorg wordt zo veel mogelijk in de persoonlijke leefomgeving van de mensen geleverd. Deze zorg is coachend, goed georganiseerd, gestructureerd en zij gebeurt volgens landelijke richtlijnen. Deze zijn vastgesteld door het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) in samenwerking met de Nederlandse Huisartsenvereniging en de Nederlandse Hartstichting.
De zorg die wordt verleend bevat maatwerk en is toegesneden op de hulpvraag, waarbij nauw wordt samengewerkt met de mantelzorgers en andere disciplines.
Er is een goede samenwerking met neurologen, revalidatieartsen, huisartsen, thuiszorg, andere hulpverleners en patiëntenorganisaties die betrokken zijn bij de mensen met NAH in Zuidoost Brabant. In het contact met andere zorgverleners is er sprake van korte lijnen zodat snel en adequaat kan worden afgestemd.

Neurologisch geschoolde fysiotherapeuten in Zuidoost Brabant hebben met elkaar een netwerk gevormd, het NAH Fysionet Zuidoost Brabant. Met dit samenwerkingsverband van gespecialiseerde fysiotherapeuten stemmen zij de beste zorg en behandeling af voor mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel.

Met dit expertnetwerk passen zij de laatste praktische en wetenschappelijke inzichten toe en wisselen zij onderling hun deskundige ervaring uit. Met regelmaat volgen de fysiotherapeuten gecertificeerde scholingen waarmee ze u de zorg kunnen bieden waarnaar u op zoek bent.

Meer informatie over ons netwerk vindt u op www.nahfysionetzob.nl

Hoe merkt u dat wij voldoen aan de kwaliteitseisen van het NAH Fysionet Zuidoost Brabant als u bij ons komt revalideren?

  • U werkt samen met ons aan wat u belangrijk vindt
  • U ervaart onze expertise aangaande alle gevolgen van uw hersenletsel
  • Indien u andere experts nodig heeft, hebben wij korte lijnen met andere zorgverleners
  • U revalideert bij ons volgens de meest recente inzichten op het gebied van NAH