Fysiotherapie en Manuele therapie Van Hoof

ReAttach – een nieuwe behandelmethode binnen de neurorevalidatie

ReAttach – een  nieuwe behandelmethode binnen de neurorevalidatie

ReAttach is een nieuwe methode die binnen de neurorevalidatie wordt toegepast als deel van de totale behandeling met als doel de sensorische integratie te verbeteren. Hierdoor wordt het makkelijker om complexe handelingen en dubbeltaken uit te voeren.

Ook verbetert ReAttach de ontspanning, waardoor bewegen in zijn geheel minder energie kost en vermoeidheidsklachten kunnen afnemen.cropped-ReAttachV8_Small

ReAttach is een methode die aanvankelijk werd toegepast bij mensen met autisme. Internationaal is er wetenschappelijke erkenning voor deze therapievorm. Sinds het begin van 2016 wordt ReAttach ook toegepast binnen de neurorevalidatie.

ReAttach is een rustige en milde behandeling en bestaat uit 5 sessies.

Wanneer mensen behandeling middels ReAttach krijgen worden er nauwkeurig metingen uitgevoerd door het invullen van één of meer vragenlijsten. De meetresultaten worden anoniem verstuurd naar het ReAttach Therapy Institute en worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek .

Behalve voor mensen met hersenletsel is ReAttach ook geschikt voor mensen met:

  • (posttraumatische) stressklachten
  • Chronische vermoeidheid / burnout

Indien u meer informatie wilt over ReAttach, dan kunt u contact opnemen met info@fysiovanhoof.nl en een kijkje nemen op  www.ReAttach.nl