Fysiotherapie en Manuele therapie Van Hoof

Fysiotherapie bij COPD

COPD

Fysiotherapie bij COPD

COPD of Chronic Obstructive Pulmonary Disease is een chronische (niet te genezen) obstructie van de luchtwegen. COPD staat voor een tweetal luchtwegaandoeningen die ook gecombineerd kunnen voorkomen. COPD is een progressieve en ongeneeslijke ziekte. Dit leidt tot beperkingen en handicaps. De belangrijkste beperkingen zijn kortademigheid, hoesten, opgeven van slijm en vermoeidheid.

De conditie van de patiënt gaat achteruit. Hierdoor ontstaat dikwijls een neerwaartse spiraal. Uit angst voor kortademigheid gaan mensen bewegen vermijden. Hierdoor verslechtert de conditie nog verder, waardoor meer benauwdheid ontstaat.

De fysiotherapeut richt zich bij COPD-patiënten op luchtwegobstructie, disfunctioneren van het adembewegingsapparaat en verminderde fysieke (lichamelijke) belastbaarheid. De luchtwegobstructie wordt verminderd door het aanleren van huff- en hoesttechnieken die het slijm omhoog brengen. De meeste COPD patiënten hoesten veel zonder het juiste effect. Door de mensen efficiënt te leren hoesten en puffen kunnen de luchtwegen beter geleegd worden.