Fysiotherapie en Manuele therapie Van Hoof

Vakinhoudelijk nieuws

Afspraak maken

Informatieavond over lage rugklachten

Op woensdag 10 april as. van 19.15 tot 21.15 uur organiseren wij in De Gouden Leeuw een informatieavond over lage rugklachten.

Lees meer…


Zeer geslaagde informatieavond over schouderklachten

Woensdagavond 6 juni organiseerden we een zeer geslaagde informatieavond van Fysio- en Manuele Therapie Van Hoof in Therapiecentrum Valkenswaard.

Lees meer…


Informatieavond over schouderklachten

Op woensdag 6 juni as. van 19.00 tot 21.30 uur organiseren wij in Therapiecentrum Valkenswaard een informatieavond over schouderklachten.

Leer meer…


Nieuwe Cesartherapeut in Dommelen

Per oktober is Peter Redegeld het team van Fysio- en Manuele Therapie van Hoof komen versterken. Peter is sinds 2015 oefentherapeut Cesar en hij zal vanaf heden in Dommelen werkzaam zijn.

Leer meer…


Wereld Alzheimer Dag op 21 september

Donderdag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. Op deze dag wordt ernaar gestreefd om de wereldwijde aandacht voor de ziekte van Alzheimer en dementie te vergroten.

Lees meer…


Keurmerk Praktijk

Fysio- en Manuele Therapie van Hoof is een zogenaamde Keurmerk Praktijk, dit betekent dat u fysiotherapie van de hoogst mogelijke kwaliteit krijgt! De fysiotherapeut binnen de praktijk is continu bezig met leren en verbeteren, om u van de best mogelijke zorg te blijven voorzien.

Lees meer…


Fysiotherapie wel of niet aanvullend verzekeren?

Er ontstond de laatste weken nogal wat onduidelijkheid over de vergoeding van Fysiotherapie vanuit de zorgverzekering. Wij informeren u graag om zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen.

Lees meer…


Klanten manipuleren in de hoop dat ze nooit meer terugkomen

Het is niet vaak dat je hoopt je klanten nooit meer terug te zien, maar in sommige sectoren is dit toch het geval. Aan de hand van o.a. verschillende manipulatietechnieken die worden toegepast hopen zij hun klanten duurzaam te verlossen van pijn of beperkingen, net zoals wij dat doen bij Fysio van Hoof.

Lees meer…


ReAttach – een  nieuwe behandelmethode binnen de neurorevalidatie

cropped-ReAttachV8_SmallReAttach is een nieuwe methode die binnen de neurorevalidatie wordt toegepast als deel van de totale behandeling met als doel de sensorische integratie te verbeteren. Hierdoor moet het makkelijker worden om complexe handelingen en dubbeltaken uit te voeren.

Lees meer…


17% voordeel bij Fysio- en Manuele Therapie Van Hoof!

HCA-Plus-praktijk-2015-2017

Uit vergelijkingsonderzoek van Cz over 2015 blijkt dat u bij Pluspraktijk Fysio- en Manuele Therapie Van Hoof 17% minder behandelingen nodig heeft voor hetzelfde resultaat!
 
Dit betekent dat u:
* Hogere en doelmatigere zorg krijgt
* Lagere kosten heeft
* Meer Behandelingen uit aanvullende verzekering overhoudt voor andere klachten

November prostaatkanker maand

6326807232_daf249b5a1_b


Lezing:

Paramedische behandeling bij longproblemenLezing paramedisch centrum van Hoof


Oktober: borstkanker maand

141002-borstkanker-awareness


Nieuwe animatiefilm Manuele Therapie

Op de afgelopen ALV van de NVMT is de nieuwe animatiefilm Manuele Therapie getoond. De input hierop is verwerkt en u kunt hier het resultaat zien. Een duidelijke animatie voor de consument; wat kan de manueeltherapeut voor mij betekenen en wat kan ik van de manueeltherapeut verwachten?


Oefentherapie vermindert pijn bij knieartrose

Maandag 28 april as promoveert fysiotherapeut Jesper Knoop om 15.45 uur bij VU medisch centrum. Het onderwerp van zijn promotie is: Knee joint instability and exercise therapy in patients with osteoarthritis of the knee. Hieronder het persbericht over de promotie van Knoop.

Oefentherapie met stabiliteitstraining voor patiënten met knieartrose heeft geen meerwaarde ten opzichte van oefentherapie zonder deze oefeningen. Beide therapieën zijn even effectief in het bestrijden van onder andere pijn en knie-instabiliteit. Dit concludeert fysiotherapeut Jesper Knoop van Reade die beide therapieën vergeleek bij 159 patiënten. Bovendien kunnen door training van de bovenbeenspieren, knievervangende operaties in sommige gevallen mogelijk worden uitgesteld. Knoop promoveert op 28 april bij VU medisch centrum.

Artrose van de knie is een veelvoorkomende reumatische aandoening die een grote impact heeft op het dagelijks leven van patiënten. Naast de bekende symptomen pijn, stijfheid en beperkingen in functioneren blijkt uit het onderzoek van Jesper Knoop dat ook instabiliteit – het gevoel dat de knie doorzakt of geen steun biedt – een belangrijke klacht is. Verzwakte bovenbeenspieren lijken hierbij een grote rol te spelen.

Knoop onderzocht de effectiviteit van een programma dat naast de normale spierversterkende en functionele oefeningen ook stabiliteitsoefeningen bevat. Hij testte het programma bij een groep van 159 patiënten met knieartrose die werden behandeld bij Reade, centrum voor revalidatie en reumatologie. Het bleek dat stabiliteitstraining geen meerwaarde heeft, maar dat beide programma’s wel voor grote verbeteringen in kniepijn, beperkingen in functioneren en kniestabiliteit zorgen. De oefentherapie blijkt ook te werken bij patiënten met een vergevorderd stadium van knieartrose. Hiermee kan mogelijk een knievervangende operatie bij deze patiënten worden uitgesteld.

Het onderzoek van Knoop suggereert ten slotte dat het versterken van de bovenbeenspieren erg belangrijk is bij de behandeling van knieartrose. Toekomstig onderzoek moet dit beter bestuderen om de oefentherapie te optimaliseren.

Een beetje afvallen vermindert de kans op artrose met een kwart
Als te zware vrouwen tussen vijftig jaar en zestig jaar vijf kilo afvallen, verminderen zij de kans op knie-artrose met 25 procent. Dat blijkt uit onderzoek van bewegingswetenschapper Jos Runhaar, die 17 september op zijn zogeheten PROOF-studie promoveert. De bevinding maakt deel uit van wereldwijd de eerste preventieve studie naar artrose waarin werd onderzocht of bewegen, gezond eten en/of het slikken van glucosamine sulfaat kunnen bijdragen aan het voorkomen van knieartrose.

Aan de studie deden 407 vrouwen van tussen de 50 en 60 jaar mee. Zij hadden allen overgewicht (een bmi van ->27), maar (nog) geen artrose. De vrouwen werden in twee groepen geloot: een groep die een individueel interventieprogramma van gezond eten en beweging kreeg aangeboden. En een controlegroep die geen interventie kreeg. Beide groepen werden bovendien in tweeën gesplitst: de ene helft van beide groepen kreeg na loting glucosamine sulfaat, een onschuldig voedingssupplement waaraan eigenschappen worden toegeschreven die gunstig zijn bij knieartrose. De andere helft kreeg een placebo. De vrouwen werden ruim twee jaar gevolgd.

Na analyse van de gegevens bleek dat niet onomstotelijk kon worden aangetoond dat de gezonde leefstijl en/of het slikken van het glucosamine sulfaat had bijgedragen aan het voorkomen van knieartrose. Onderzoeker Jos Runhaar: “De interventies, namelijk de aanpassing van de leefstijl en het slikken van de glucosamine, bleken elkaar te hebben beïnvloed. Het aantal deelnemers was te klein om de effecten van de interventies goed, onafhankelijk van elkaar te kunnen evalueren.”

Ofschoon hij niet heeft kunnen aantonen wat hij van tevoren had verwacht, is Runhaar tevreden. De bevinding dat een relatief kleine gewichtsreductie al bijdraagt aan het voorkomen van artrose (een aandoening die de samenleving 715 miljoen euro per jaar kost), is bemoedigend. Immers: in Nederland hebben 6,5 miljoen mensen matig tot ernstig overgewicht. Al langer was bekend dat overgewicht de kans op artrose vergroot.

“In de groep die vijf kilo of 5 procent van zijn totale gewicht afviel kreeg 15 procent van de vrouwen artrose, in de groep die geen gewicht verloor was dat 20 procent. Huisartsen en fysiotherapeuten kunnen met deze bevindingen hun patiënten motiveren om hun leefstijl aan te passen. Bovendien biedt de studie aanknopingspunten voor vervolgonderzoek. We willen bijvoorbeeld gaan onderzoeken of het corrigeren van O-benen bijdraagt aan het voorkomen van knieartrose. Bij deelneemsters met O-benen en een BMI van 30 of meer ontstond namelijk significant meer knieartrose. We willen ook onderzoeken of de deelneemsters hun gewichtsverlies hebben kunnen vasthouden en of gewichtsverlies ook op langere termijn knieartrose voorkomt.”

Bron: Erasmus MC


Manuele therapie werkt goed bij chronische spierspanningshoofdpijn

Manuele therapie is een effectieve behandeling is voor de patiënt met chronische spierspanningshoofdpijn. Niet alleen de frequentie van hoofdpijn neemt af maar ook verbetert het dagelijks functioneren van deze patiënten en treedt minder arbeidsverzuim op. Circa 3% lijdt aan deze vorm van hoofdpijn. Dit concludeert manueel therapeut René Castien. Hij promoveert 26 september bij VU medisch centrum.

Als iemand meer dan 15 dagen per maand hoofdpijn heeft belemmert dit het dagelijks functioneren en leidt het ook tot verminderde arbeidsprestaties. Daarom is een effectieve behandeling van deze hoofdpijn zeer gewenst. Echter verschillende behandelingen zoals medicatie, fysiotherapie, stressmanagement en acupunctuur zijn voor deze vorm van hoofdpijn niet werkzaam. De laatste jaren is veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen bewegingsfunctie van spieren en gewrichten in de nek met spierspanninghoofdpijn. Hieruit blijkt dat deze spieren en gewrichten een belangrijke rol spelen bij het ontstaan en het onderhouden van chronische hoofdpijnklachten.

René Castien heeft onderzoek gedaan naar een manueel therapeutische behandeling die zich specifiek richt op verbetering van de bewegingsfunctie van de nek. Hij vergeleek deze behandeling met de gebruikelijke zorg door de huisarts. Castien vond, zowel direct na de behandeling als na een half jaar, dat manuele therapie effectief is. Niet alleen de frequentie van het aantal hoofdpijndagen daalde bij deze patiënten maar ook hun dagelijks functioneren verbeterde. Het positieve effect van de manuele therapie is vooral toe te schrijven aan de toename van spierkracht van de nekspieren.

Bron: VUmc