Fysiotherapie en Manuele therapie Van Hoof

Vergoedingen fysiotherapie

vergoedingen fysiotherapie

Vergoedingen fysiotherapie

Recht op fysiotherapie
U hebt recht op vergoedingen voor fysiotherapie als u een aanvullende verzekering heeft afgesloten waarbij fysiotherapie is ingesloten. In een aantal gevallen, die u hieronder kunt nalezen, is geen aanvullende verzekering voor vergoeding van fysiotherapie nodig.

Vergoedingen Fysiotherapie uit de basisverzekering
Chronische aandoeningen
De vergoedingen voor (fysio)therapie voor chronische patiënten (volgens de landelijke lijst chronische aandoeningen) worden vanaf de 21e behandeling vanuit de basisverzekering vergoed. De eerste twaalf behandelingen (fysio)therapie worden door de aanvullende verzekering vergoed. Als u dus niet aanvullend verzekerd bent, dan zijn de eerste twaalf behandelingen voor eigen rekening.

Kinderen tot 18 jaar
(Kinder)fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar wordt als onderstaand vanuit de basisverzekering volledig vergoed:

  • De eerste 9 behandelingen(kinder)fysiotherapie per indicatie per jaar.
  • De eerste 18 behandelingen (kinder)fysiotherapie per indicatie per jaar door een geregistreerde kinderfysiotherapeut.
  • Volledige dekking bij behandeling van chronische aandoeningen uit de lijst chronische aandoeningen bij kinderen.

Vergoedingen fysiotherapie uit een aanvullende verzekering
Fysiotherapie, manuele therapie en andere therapieën worden door iedere ziektekostenverzekeraar via aanvullende verzekeringen geheel of gedeeltelijk vergoed. Het overzicht van fysiotherapievergoedingen, manuele therapie en andere therapieën uit de aanvullende verzekeringen kunt u nalezen in uw polisvoorwaarden.

Kinderfysiotherapie door een KNGF-geregistreerd therapeut
Kinderfysiotherapie wordt door de meeste verzekeringen volledig vergoed, mits verstrekt door een bij het KNGF geregistreerde kinderfysiotherapeut. Dit is bij Fysio- en Manuele Therapie Van Hoof het geval. Het aantal vergoede behandelingen hangt af van uw verzekering.
Sinds 1 januari 2006 is een verwijzing voor kinderfysiotherapie alleen nog nodig voor chronische indicaties (bijvoorbeeld: langdurig sensomotorische training). In alle andere gevallen kunt u zonder verwijzing een afspraak met ons maken.

Voor een vergoedingenoverzicht kunt u ook terecht op www.zorgvergoeding.com
Pluspraktijk CZ-groep, Achmea Zorg en Agis

Uw praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie is Pluspraktijk van CZ-Groep, Zilveren Kruis en Agis. Dit betekent dat bovengenoemde maatschappijen ons aanbevelen voor fysiotherapie, manuele therapie en overige therapieën, omdat de praktijk bewezen heeft doelmatigere en betere zorg te verlenen.

Behalve een optimale kwaliteit heeft u als verzekerde soms ook nog financiële voordelen als u voor ons kiest voor uw behandelingen fysiotherapie, manuele therapie of overige therapieën. Dit financiële voordeel verschilt per verzekeraar en soms per pakket aanvullende verzekering. U kunt dit in uw polisvoorwaarden terugvinden. U kunt ook uw polis meenemen; dan kijken wij voor u na op welke fysiotherapievergoedingen u recht hebt.